03/28/2023

Baccarat | Học cách chơi trò chơi sòng bạc

Baccarat là gì?
Trò chơi baccarat được chơi với 8 bộ bài, với các ô trên bàn baccarat chứa chip.​casino tặng tiền trải nghiệm.
Baccarat là một trò chơi đoán đơn giản bằng cách đoán xem trong hai tay bài được chia cho người chơi (tay Người chơi và tay Ngân hàng) nào có giá trị lớn hơn.
Để có được một ván bài chiến thắng, bạn phải ghi được số điểm cao nhất có thể, là 9 điểm.

Làm thế nào để chơi?
Bạn bắt đầu trò chơi bằng cách đặt cược ban đầu bằng số chip của mình vào một trong hai tùy chọn (Cược Người chơi hoặc Cược Nhà cái).
Sau khi tất cả người chơi đã đặt cược, người chia bài gọi “không đặt cược nữa”, sau đó người chia bài chia một quân bài và hiển thị nó trong hộp người chơi. Tiếp theo là một thẻ khác cho hộp của người chia bài.​casino tặng tiền trải nghiệm.
Lặp lại hai lần sao cho mỗi hộp có đúng hai thẻ.
Sau đó, nếu cược của bạn khớp với kết hợp được xếp hạng cao nhất, bạn sẽ thắng. Nếu không, bạn sẽ thua vòng đó.
Có một quy tắc thẻ thứ ba bổ sung, được giải thích bên dưới.
Cũng cần lưu ý rằng các quy tắc kết hợp các quân bài trong baccarat khác với hầu hết các trò chơi sòng bạc khác.

Quy tắc cần biết
Có năm loại cược trong trò chơi baccarat, cụ thể là cược Player, Banker bet, Tie bet, Super Sixes và Pairs.
Thứ tự quân bài: 9 là quân bài cao nhất trong trò chơi này, quân 10 và quân bài hình hoặc quân bài hoa là 0 điểm, quân bài từ 1 đến 9 có mệnh giá, quân A là 1 điểm.​casino tặng tiền trải nghiệm.
Điểm phụ: Trong trò chơi này, khi tổng điểm vượt quá 9 hoặc nhập hai chữ số thì chữ số hàng đơn vị thứ hai chính là tổng điểm của ván bài của người chơi. Ví dụ: 10 sẽ là 0, 11 sẽ là 1, 12 sẽ là 2, v.v.
Chỉ cược (Người chơi hoặc Nhà cái) gần nhất với 9 mới thắng trò chơi.
Nếu tổng các lá bài trong mỗi lần đặt cược không đạt 8 hoặc 9, người chia bài có thể rút thêm một lá bài.
Trong trường hợp hòa, không bên nào thắng hoặc thua. Người chia bài thu và thanh toán tất cả các cược tùy chọn theo bảng trả thưởng.​casino tặng tiền trải nghiệm.

Baccarat | Học cách chơi trò chơi sòng bạc
Baccarat | Học cách chơi trò chơi sòng bạc


Nhà cái luôn đánh lá bài đầu tiên trên tay người chơi trước, sau đó mới đánh lá bài trên tay nhà cái.
Cược người chơi thắng khi tổng số lá bài trên ô của người chơi bằng 8 hoặc 9. Người chơi đặt cược vào ô này sẽ thắng cược với tư cách là tay Người chơi. Các khoản thanh toán chiến thắng bằng với số tiền đặt cược ban đầu.
Khi hai quân bài đầu tiên trong bất kỳ ô nào cộng trực tiếp với nhau bằng 9, thì đó là số chín tự nhiên. Ví dụ: sự kết hợp giữa quân tám và quân Át, hoặc quân jack và quân chín, v.v.​casino tặng tiền trải nghiệm.
Cược Banker thắng khi tổng số quân bài trong ô Banker bằng 8 hoặc 9. Người chơi đặt cược vào ô vuông này sẽ thắng cược với tư cách là chủ ngân hàng. Các khoản thanh toán chiến thắng bằng với số tiền đặt cược ban đầu.
Nếu nhà cái thắng tổng cộng 6 điểm, khoản thanh toán cho chiến thắng là 50% số tiền đặt cược ban đầu.
Khi cửa Người chơi và Nhà cái có cùng mệnh giá, nó được gọi là hòa hoặc hòa. Cược thắng khi hòa trả gấp 8 lần tiền cược.
Super Six là cược tùy chọn được đặt cùng với cược ban đầu. Nếu nhà cái thắng 6 điểm, người chơi sẽ thắng cược. Giành được Super Six trả gấp 12 lần tiền đặt cược.​casino tặng tiền trải nghiệm.
Cược cặp cũng là một cược tùy chọn được đặt cược vào cặp ngân hàng hoặc cặp người chơi cùng với cược ban đầu. Nếu hai lá bài đầu tiên là một đôi, người chơi đặt cược vào lá bài này sẽ thắng. Một cặp chiến thắng trả gấp 11 lần tiền cược.

Quy tắc thẻ thứ ba:
Quân bài đầu tiên trong số quân bài thứ ba rút ra trong trò chơi baccarat được đặt vào tay người chơi. Nếu tổng điểm bằng 9 thì bên người chơi thắng và không rút thêm bài.

Tổng số lá bài trên tay của người chơi phải luôn lớn hơn 6 hoặc ít hơn, nếu không lá bài thứ ba sẽ được rút ra.

Nếu tổng số lá bài trên tay của người chơi nhỏ hơn 5, họ phải rút một lá bài khác. Điều này là trừ khi tay của người chia bài có 8 hoặc 9, trong trường hợp đó, tay của người chia bài sẽ thắng vòng.​casino tặng tiền trải nghiệm.

Nếu tổng của hai lá bài đầu tiên là 0, 1 hoặc 2, lá bài thứ ba sẽ được rút cho nhà cái. Người chia bài đánh một lá bài khác, trừ khi bài của người chơi là 8 hoặc 9, trong trường hợp đó, bài của người chơi sẽ thắng trò chơi.

Nếu bài của nhà cái có tổng điểm là 3, thì nhà cái nằm trong tay của người chơi và nếu quân bài thứ ba đếm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 9, thì nhà cái đứng. Nếu lá bài thứ ba của người chơi là 8, họ sẽ thua.
Nếu bài của người chia bài có tổng điểm là 4, người chia bài sẽ rút bài từ bài của người chơi nếu lá bài thứ ba là 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Nếu thẻ thứ ba của người chơi có giá trị 0, 1, 8 hoặc 9, chủ ngân hàng giữ hoặc thua.​casino tặng tiền trải nghiệm.
Nếu bài của người chia bài có tổng điểm là 5, người chia bài sẽ rút bài từ bài của người chơi nếu lá bài thứ ba là 4, 5, 6 và 7. Nếu thẻ thứ ba của người chơi có giá trị 0, 1, 2, 3, 8 hoặc 9.
Nếu bài của người chia bài có tổng điểm là 6, người chia bài sẽ rút một lá bài từ bài của người chơi nếu lá bài thứ ba có giá trị là 6 hoặc 7. Nếu lá bài thứ ba của Người chơi là 0, 1, 2, Nhà cái giữ hoặc thua 3, 4, 5, 8 hoặc 9.
Nếu bài của người chia bài có tổng điểm là 6, người chia bài sẽ rút một lá bài từ bài của người chơi nếu lá bài thứ ba có giá trị là 6 hoặc 7. Nhà cái giữ hoặc thua nếu lá bài thứ ba của Người chơi là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 hoặc 9.
Nếu bài của người chia bài có tổng điểm là 7, người chia bài giữ hoặc thua.
Nếu bài của người chia bài có tổng điểm là 8 hoặc 9, thì không bài nào được rút thêm lá bài thứ ba.​casino tặng tiền trải nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *